fire-prevention-month

LGU-Larena supports the celebration of Fire Prevention Month 2016 with this year’s theme slogan “Kaalaman at Pagtutulungan ng Sambayanan, Kaligtasan ay Makakamtan.”